Tävlingskansli
I fritidsgården ca. 100 m från stadion, se skyltar. Öppet 08:00-15:00 Söndag 26/1-2020
 
Anmälan/Efteranmälan
All anmälan till Norrbärke Skimarathon sker genom webbanmälan på www.norrbarkeskimaraton.se. Efteranmälan fram till en timme före start. På tävlingsdagen 26/1 är priset på anmälan höjt med 50% på ordinaire pris. 
 
Nummerlappar
Hämtas på tävlingskansli på tävlingsdagen mellan 08:00-10:00. Nummerlappen behålles efter tävlingen.
 
Tidtagning
Elektronisk tidtagning i samtliga klasser med chip som sitter på nummerlappen. Loppet har liverapportering!
 
Start
Klockan 11:00 för alla klasser.
 
Startled
Led 0, elitseedade åkare full distans.
Led 1A, åkare med resultat 200-750 Vasaloppet 2019, seedning på plats.
Led 1, tävlingsklasser full distans. Här gäller först till kvarn! Startfållan öppnar 09:00.
Led 2, Damer och Herrar motion full distans och halvdistans.
 
 
 
Bansträckning
5 varvs bana på en 8km slinga. Obs kan ändras beroende på snöförhållanden, info på hemsidan löpande närmare 26/1.

Omkörningsspår
Vänster spår, långsammare åkare håller till höger.
 
Deltagarservice
Vätska vid varvning på skidstadion. Vätska är sportdryck från Umara och vatten. På de två sista varven serveras det energi, banan, cola och chokladbitar. Vallahjälp kommer finnas vid varvningen (fäste). Efter loppet serveras vätska. Servering i klubbhuset.
 
Start och Mål
Hagvallens skidstadion.
 
Teknikkontroll
Tävlingen avgörs i klassisk teknik. Utefter banan kommer det finnas teknikkontrollanter. Stavlängden är 83% av kroppslängden. Respektera reglerna och framför allt varanndra. Långsammare åkare håller till höger. Visa hänsyn, det gör att vi alla får en fin dag i spåret!
 
Spårvärdar
Utefter banan kommer det finnas spårvärdar för att se till att tävlingen flyter på. Spårvärdarna kommer ha på sig gula västar!
 
Sekretariat
Mål och Mediavagn, skidstadion.
 
 
Överdragskläder
Lämnas vid start på angiven plats.
 
Tävlingsregler
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagare i tävlingsklass måste tillhöra förening som är ansluten till Svenska Skidförbundet, gäller ej dock utländska deltagare. Deltagare i motionsklasserna som inte är klubbansluten omfattas inte av någon försäkring förutom sina egna privata försäkringar. Tävlande, ledare och publik deltar på egen risk.
 
Omklädning
Damer duschar och byter om i fritidsgården. Herrar i Klubbhuset skidstadion. Kommer vara skyltat.
 
Vallning och vallaprognos
 Dagarna före loppet.
Medaljer
Samtliga fullföljande deltagare erhåller minnesmedalj direkt efter målgång.
 
Prisutdelning
Fritidsgården klockan runt 14:30, gäller tävlingsklasserna. I motionsklasserna lottar vi ut priser på nummerlappen, se anslag vid stadion priser. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.
 
Resultatlistor
Kommer finnas på www.norrbarkeskimaraton.se
 
Tävlingsjury
Tävlingsledare: Niklas Björklund
Assisterande Tävlingsledare: Magnus Hult

Tidtagningsansvarig: Representant från EQ Timing
Sjukvårdsansvarig: Gabriella Hult
Eventuella protester behandlas enligt Svenska Skidförbundets regelverk.
 
Parkering
Det kommer finnas 3 stycken parkeringsområden. Vid fritidsgården, MH parkeringen samt skolgården vid Vinsboskolan. Skyltar kommer finnas på plats. Det kommer finnas parkeringsvärdar, respektera deras anvisningar så kommer allt gå så mycket lättare.
 
Toaletter
Fritidsgården och Klubbhuset.
 
Servering
Klubbhuset.
 
Vid återbud
Ingen återbetalning av startavgiften.
 
Inställd tävling
Vid inställd tävling återbetalas 50% av startavgiften.
 
 
Tävlingsorganisation Norrbärke Skimarathon 2018
Tävlingsledare Niklas Björklund 0722374942
Assisterande Tävlingsledare Magnus Hult
Banchef Anders Söderholm
Arenachef Magnus Hult 0702929681
Tid och resultatservice EQ-timing
Ansvarig tävlingsexpedition Hans Andersson
Sjukvårdsansvarig Gabriella Hult

Baninfo

Banan har ungefär 75m höjdskillnad från stadion upp till högsta punkten på 7km varvet. Total antal höjdmeter per varv är ca. 80m. Den innehåller inga saxbackar.