Tävlingskansli
I fritidsgården ca. 100 m från stadion, se skyltar. Öppet 08:00-15:00 Söndag 28/1.
 
Anmälan/Efteranmälan
All anmälan till Norrbärke Skimarathon sker genom webbanmälan på www.norrbarkeskimaraton.se. Efteranmälan fram till en timme före start. På tävlingsdagen 28/1 är priset på anmälan höjt med 50% på ordinaire pris. 
 
Nummerlappar
Hämtas på tävlingskansli på tävlingsdagen mellan 08:00-11:00. Nummerlappen behålles efter tävlingen.
 
Tidtagning
Elektronisk tidtagning i samtliga klasser med chip som sitter på nummerlappen. Loppet har liverapportering!
 
Start
Klockan 11:00 för alla klasser.
 
Startled
Led 0, elitseedade åkare full distans.
Led 1A, åkare med resultat 200-750 Vasaloppet 2017, seedning på plats.
Led 1, tävlingsklasser full distans. Här gäller först till kvarn! Startfållan öppnar 09:00.
Led 2, Damer och Herrar motion full distans och halvdistans.
 
 
 
Bansträckning
Varvbana om 8 varv gånger 5km. Till 2018 årslopp har vi en ny bansträckning, en riktigt fin varvbana med minst 2 spår i bredd hela sträckningen. Banprofil och bansträckning längst ned på sidan. Bansträckning kan ändras fram till tävlingsdatum beroende på snötillgång.

Omkörningsspår
Vänster spår, långsammare åkare håller till höger.
 
Deltagarservice
Vätska vid varvning på skidstadion. Vätska är sportdryck från Umara och vatten. Vallahjälp kommer finnas vid varvningen (fäste). Efter loppet serveras vätska. Servering i klubbhuset.
 
Start och Mål
Hagvallens skidstadion.
 
Teknikkontroll
Tävlingen avgörs i klassisk teknik. Utefter banan kommer det finnas teknikkontrollanter. Stavlängden är 83% av kroppslängden. Respektera reglerna och framför allt varann. Långsammare åkare håller till höger. Visa hänsyn, det gör att vi alla får en fin dag i spåret!
 
Spårvärdar
Utefter banan kommer det finnas spårvärdar för att se till att tävlingen flyter på. Spårvärdarna kommer ha på sig gula västar!
 
Sekretariat
Mål och Mediavagn, skidstadion.
 
 
Överdragskläder
Lämnas vid start på angiven plats.
 
Tävlingsregler
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagare i tävlingsklass måste tillhöra förening som är ansluten till Svenska Skidförbundet, gäller ej dock utländska deltagare. Deltagare i motionsklasserna som inte är klubbansluten omfattas inte av någon försäkring förutom sina egna privata försäkringar. Tävlande, ledare och publik deltar på egen risk.
 
Omklädning
Damer duschar och byter om i fritidsgården. Herrar i Klubbhuset skidstadion. Kommer vara skyltat.
 
Vallning och vallaprognos
Temp vid start runt nollan, Nysnö. (smhi 27/1 klockan 1930). Det kommer vara en hård botten imorgon med inslag av is. Vi har under dagen fräst spåren (27/1). För bra fäste rekommenderas klister i botten tunnt som täcks med några lager blått, toppa sedan med några lager mjuk violett valla ex. swix vr55/60. Kommer efter några varv bli blanka spår. Det kommer finnas vallaservice vid vätskekontroll för att kunna förbättra fästet. Lycka till!
 
Medaljer
Samtliga fullföljande deltagare erhåller minnesmedalj direkt efter målgång.
 
Prisutdelning
Fritidsgården klockan runt 14:00, gäller tävlingsklasserna. I motionsklasserna lottar vi ut priser på nummerlappen, se anslag vid stadion priser. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.
 
Resultatlistor
Kommer finnas på www.norrbarkeskimaraton.se
 
Tävlingsjury
Tävlingsledare: Niklas Björklund
Assisterande Tävlingsledare: Werner Ruf
Banchef: Sven Gåsfors
Tidtagningsansvarig: Representant från EQ Timing
Sjukvårdsansvarig: Gabriella Hult
Eventuella protester behandlas enligt Svenska Skidförbundets regelverk.
 
Parkering
Det kommer finnas 3 stycken parkeringsområden. Vid fritidsgården, MH parkeringen samt skolgården vid Vinsboskolan. Skyltar kommer finnas på plats. Det kommer finnas parkeringsvärdar, respektera deras anvisningar så kommer allt gå så mycket lättare.
 
Toaletter
Fritidsgården och Klubbhuset.
 
Servering
Klubbhuset.
 
Vid återbud
Ingen återbetalning av startavgiften.
 
Inställd tävling
Vid inställd tävling återbetalas 50% av startavgiften.
 
 
Tävlingsorganisation Norrbärke Skimarathon 2018
Tävlingsledare Niklas Björklund 0722374942
Assisterande Tävlingsledare Werner Ruf
Banchef Sven Gåsfors
Arenachef Magnus Hult 0702929681
Tid och resultatservice EQ-timing
Ansvarig tävlingsexpedition Hans Andersson
Sjukvårdsansvarig Gabriella Hult

Baninfo

Banan har ungefär 45m höjdskillnad från stadion upp till högsta punkten. Total antal höjdmeter per varv är ca. 80m. Den innehåller inga saxbackar.