Tävlingskansli
I fritidsgården ca. 100 m från stadion, se skyltar. Öppet 08:00-15:00 Söndag 29/1.
 
Anmälan/Efteranmälan
All anmälan till Norrbärke Skimarathon sker genom webbanmälan på www.norrbarkeskimaraton.se. Efteranmälan fram till en timme före start. På tävlingsdagen 29/1 är priset på anmälan höjt med 50% på ordinaire pris. Max 250 åkare, först till kvarn!
 
Nummerlappar
Hämtas på tävlingskansli på tävlingsdagen mellan 08:00-11:00. Nummerlappen lämnas tillbaks efter tävlingen.
 
Tidtagning
Elektronisk tidtagning i samtliga klasser med chip som sitter runt vristen. Hämtas i samband med nummerlappen. Viktigt att kontrollera att nummret på chippet stämmer med nummerlappen.
 
Start
Klockan 11:00 för alla klasser.
 
Startled
Led 0, elitseedade åkare full distans.
Led 1A, åkare med resultat 200-750 Vasaloppet 2016, seedning på plats.
Led 1, tävlingsklasser full distans. Här gäller först till kvarn! Startfållan öppnar 09:00.
Led 2, Damer och Herrar motion full distans och halvdistans.
 
 
 
Bansträckning
Varvbana på ca. 3.1km som åks 12 varv.  Första varvet är ett startvarv på 2,4km  man vänder lite tidigare för att det ska finnas plats för alla, se karta nedan. Efter startvarvet (prologvarv) kör man hela tävlingsbanan 11 varv, höjdmeter per varv 30m, se karta nedan. Det kommer tas mellantider på varje varv. Åkaren ansvara själv för att rätt antal varv uppnås. Kommer vara skyltat och väl markerat med band och banmarkörer. Banlängden är 36km, loppet är seedningsgrundande trots att det är under 40km, vi har dispens från Vasaloppet pga snöbrist. Obs, viktigt att åkaren informerar sig innan om bansträckningen, info på hemsida och uppsatta spårkartor på stadion och i tävlingskansli.


Omkörningsspår
Vänster spår, långsammare åkare håller till höger.
 
Deltagarservice
Vätska vid varvning på skidstadion. Vätska är sportdryck och vatten, sportdrycken levereras av Powerbar. Vallahjälp kommer finnas vid varvningen (fäste). Efter loppet serveras vätska.
 
Start och Mål
Hagvallens skidstadion.
 
Teknikkontroll
Tävlingen avgörs i klassisk teknik. Utefter banan kommer det finnas teknikkontrollanter. Stavlängden är 83% av kroppslängden. Respektera reglerna och framför allt varann. Långsammare åkare håller till höger. Visa hänsyn, det gör att vi alla får en fin dag i spåret!
 
Spårvärdar
Utefter banan kommer det finnas spårvärdar för att se till att tävlingen flyter på. Spårvärdarna kommer ha på sig gula västar!
 
Sekretariat
Mål och Mediavagn, skidstadion.
 
 
Överdragskläder
Lämnas vid start på angiven plats.
 
Tävlingsregler
Svenska Skidförbundets tävlingsregler gäller. Deltagare i tävlingsklass måste tillhöra förening som är ansluten till Svenska Skidförbundet, gäller ej dock utländska deltagare. Deltagare i motionsklasserna som inte är klubbansluten omfattas inte av någon försäkring förutom sina egna privata försäkringar. Tävlande, ledare och publik deltar på egen risk.
 
Omklädning
Damer duschar, byter om i fritidgården. Herrar i Vinsboskolan ca. 300m från skidstadion. Kommer vara skyltat.
 
Vallning och vallaprognos
All vallning utomhus. På kvällen innan tävlingsdag kommer vi lägga ut vallatips.
 
Medaljer
Samtliga fullföljande deltagare erhåller minnesmedalj direkt efter målgång.
 
Prisutdelning
Fritidsgården klockan 14:00, gäller tävlingsklasserna. I motionsklasserna lottar vi ut priser på nummerlappen, se anslag vid stadion priser. Ej uthämtade priser tillfaller arrangören.
 
Resultatlistor
Kommer finnas på www.norrbarkeskimaraton.se
 
Tävlingsjury
Tävlingsledare: Niklas Björklund
Assisterande Tävlingsledare: Werner Ruf
Banchef: Sven Gåsfors
Tidtagningsansvarig: Representant från EQ Timing
Sjukvårdsansvarig: Gabriella Hult
Eventuella protester behandlas enligt Svenska Skidförbundets regelverk.
 
Parkering
Det kommer finnas 3 stycken parkeringsområden. Vid fritidsgården, MH parkeringen samt skolgården vid Vinsboskolan. Skyltar kommer finnas på plats. Det kommer finnas parkeringsvärdar, respektera deras anvisningar så kommer allt gå så mycket lättare.
 
Toaletter
Fritidsgården och Vinsboskolan och vid respektive omklädningsrum.
 
Servering
På arenan.
 
Vid återbud
Ingen återbetalning av startavgiften.
 
Inställd tävling
Vid inställd tävling återbetalas 50% av startavgiften.
 
 
Tävlingsorganisation Norrbärke Skimarathon 2017
Tävlingsledare Niklas Björklund 0722374942
Assisterande Tävlingsledare Werner Ruf
Banchef Sven Gåsfors
Arenachef Magnus Hult 0702929681
Tid och resultatservice EQ-timing
Ansvarig tävlingsexpedition Hans Andersson
Sjukvårdsansvarig Gabriella Hult